This company is no longer referenced on Kompass.com.

PROVIDAKIS, G., OIKOPROKAT S.A.

Irakleiou - Moiron (6th km)
71500 Irakleio

Greece